Skip to main content

Dokumenti

Djelatnost biblioteke Univerziteta „Bijeljina“ regulisana je:

  1. Zakonom o visokom obrazovanju Republike Srpske;
  2. Zakonom o bibliotečko-informacionoj djelatnosti;
  3. Pravilnikom o standardima i normativima u bibliotečko-informacionoj djelatnosti;
  4. Pravilnikom o postupku inventarisanja, obradi, reviziji i otpisu bibliotečko-informacione građe i izvora i vođenju evidencije o bibliotečko-informacionoj građi i izvorima i
  5. Pravilnikom o radu biblioteke Univerziteta „Bijeljina“.

 

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.