Skip to main content
Submitted by admin on 3, Sep 2020


Ministarstvo civilnih poslova

Ministarstvo civilnih poslova je konstituisano od sljedećih sektora:

  • Sektor za pravne, kadrovske i opšte poslove,
  • Sektor za finansijsko-materijalne poslove,
  • Sektor za državljanstvo i putne isprave,
  • Sektor za rad, zapošljavanje, socijalnu zaštitu i penzije,
  • Sektor za obrazovanje,
  • Sektor za nauku i kulturu,
  • Sektor za sport,
  • Sektor za geodetske, geološke i meteorološke poslove,
  • Jedinica za internu reviziju,
  • Komisija za deminiranje.

Ministarstvo se posebno stara za: poslove državljanstva, upis i evidentiranje građana, zaštitu ličnih podataka, prijavljivanje prebivališta i boravišta, lične isprave, putne isprave, postupak evidentiranja i  registrovanje vozila.

Ministarstvo sestara o poslovima koji su u nadležnosti Bosne i Hercegovine, i koji se odnose na utvrđivanje osnovnih principa koordiniranja aktivnosti, usklađenosti planova entitetskih organa vlasti i definisanje strategija na međunarodnom nivou u oblastima: zdravstva i socijalne zaštite, penzija, nauke i obrazovanja, rada i zapošljavanja, kulture i sporta, geodetskih, geoloških i meteoroloških poslova.

 

 

Image
http://mcp.gov.ba

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.