Skip to main content
Submitted by admin on 3, Sep 2020


Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo

Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo vrši upravne i druge stručne poslove, koji se odnose na:

 • naučnotehnološki razvoj, unapređivanje visokog obrazovanja i razvoj informacionog društva u Republici, kao i izradu i praćenje strategija iz navedenih oblasti;
 • unapređivanje i podsticanje razvoja fundamentalnih razvojnih primijenjenih istraživanja;
 • podsticanje inovatorstva i ekonomskog razvoja kroz upotrebu novih tehnologija;
 • visoko obrazovanje i studentski standard;
 • nostrifikaciju i ekvivalenciju inostranih visokoškolskih diploma;
 • usklađenost obrazovne politike sa globalnim tehnološkim trendovima;
 • uspostavljanje i razvoj sistema elektronske uprave;
 • strateško i operativno sprovođenje koncepta informacione bezbjednosti u Republici i inspekcijski nadzor u ovoj oblasti;
 • poslove u vezi sa digitalnim identitetima pravnih i fizičkih lica iz Republike Srpske, elektronsko predstavljanje i potpisivanje;
 • utvrđivanje tehnoloških i informatičkih standarda;
 • akademsku i istraživačku mrežu Republike Srpske;
 • stručnu verifikaciju i davanje prethodne saglasnosti na nabavke informatičke i druge tehnološke opreme za potrebe Vlade, ministarstava, republičkih uprava i republičkih upravnih organizacija;
 • koordinaciju tehnoloških i informatičkih projekata u javnom sektoru;
 • promociju upotrebe novih tehnologija;
 • izradu zakonskih i podzakonskih akata iz nadležnosti Ministarstva;
 • učešće u realizaciji projekata finansiranih od međunarodnih finansijskih organizacija;
 • pružanje informacija putem medija i drugih vidova informisanja o svom radu i druge poslove u skladu sa zakonom.
Image
vladars.net

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.