Skip to main content

Obavještenje za inostrane studente

UNIVERZITET „BIJELJINA“ Bijeljina
Pavlovića put 024- 76 311 Dijelovi/Bijeljina

Reg. uložak br. 59-05-0016-10, MB 11066283, Okružni privredni sud u Bijeljini, šifra pretežne djelatnosti: 85.42; JIB:4403180380002; Bosna Bank International, broj računa: 141-455-53200-122-74;
Telefon broj: +387 55 350-150, 351-101; info@ubn.rs.ba, www.ubn.rs.ba

 

Dana: 30. 9. 2023. god.

O B A V J E Š T E NJ E

Kandidati koji upišu jedan od studijskih programa Univerziteta „BIJELJINA“ Bijeljina i steknu status studenta, a nisu državljani Republike Srpske/Bosne i Hercegovine dužni su da regulišu boravak u Republici Srpskoj/BiH, kod Službe za poslove sa strancima,

Terenski centar Bijeljina, Filipa Višnjića 211,

telefon: 055/203-032, e-pošta: tcbijeljina@sps.gov.ba.

Sva potrebna dokumentacija, kao i uslovi i postupak pribavljanja odobrenja boravka mogu se pronaći na internet stranici https://sps.gov.ba/

U Bijeljini,

Univerzitet „BIJELJINA“ Bijeljina

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.