Skip to main content

Sajam zapošljavanja

Sajam zapošljavanja koji je održan 06.12.2017. na Univerzitetu Bijeljina rezultat je programa koji već dvije godine zajednički realizuju Udruženje „Interaktiv“, Zavod za zapošljavanje filijala Bijeljina, Univerzitet Bijeljina i Centar za obrazovanje odraslih uz podršku Olof Palme International Centra i ABF-a iz Švedske.

Riječ je o programu cjeloživotnog učenja i dokvalifikacija, a na sajmu su se predstavile kompanije iz više oblasti, kroz obuke koje su organizovane edukovano je više osoba koje su na evidenciji Biroa u Bijeljini duže od 6 mjeseci.

Među kompanijama koje su se predstavile je i Tehnički remont Bratunac. Trb posvećuje značajnu pažnju obuci kvalifikovane radne snage koje u namjenskoj industriji uvijek nedostaje.

Iz ZU SC “Kuća zdravlja“ podsjećaju da je, pored preregistracije i registracije u timove porodične medicine i ginekologije, u toku i konkurs za prijem novih radnika.

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.