Skip to main content

Seminar za stručne saradnike

Fakultet za psihologiju i Psihološko savjetovalište za mlade Univerziteta „Bijeljina" uspješno su realizovali treći po redu seminar za stručne saradnike na temu „Uloga stručnih saradnika u školama u procjeni i planiranju preventivnih intervencija sa djecom i mladima sa problemima u ponašanju“.

Ovom prilikom je preko 40 stručnih saradnika sa teritorije Republike Srpske i Bosne i Hercegovine (psihologa, pedagoga, socijalnih radnika, defektologa, nastavnika), uključenih u rad sa mladima, imalo mogućnost, da kroz teorijska i praktična iskustva, obogati svoja znanja o metodama procjene djece i mladih koji su u riziku ili ispoljavaju neke oblike poremećaja u ponašanju, kako bi se detektovale glavne oblasti problema, a način i sadržaj intervencije prilagodili specifičnostima potreba i problema mlade osobe i njenih roditelja.

U ulozi predavača našla se prof. dr Tamara Džamonja.

Hvala svima onima koji su svojim prisustvom i učešćem na seminaru dali doprinos očuvanju mentalnog zdravlja djece i mladih.

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.