Skip to main content

Održana je naučno-stručna konferencija sa međunarodnim učešćem "Aktuelnosti u farmaciji i biomedicini"

Dana 24-25. maja 2024. godine, na Univerzitetu Bijeljina, održana je naučno-stručna konferencija sa međunarodnim učešćem pod nazivom "Aktuelnosti u farmaciji i biomedicini".

Prvog dana konferencije poslije uvodnih riječi organizatora održana su predavanja po pozivu istaknutih profesora i farmaceuta iz naše države i država iz okruženja, nakon čega se otišlo na svečanu večeru koju je organizator pripremio za sve predavače i učesnike konferencije.

Drugog dana poslije uvodnih predavanja po pozivu održana su i sponzorisana predavanja Farmaceutskih kompanija "ZADA Pharmaceuticals" i "PRIMED", a nakon toga konferencija je održana u dvije sekcije prema tematici radova koji su najavljeni za prezentovanje. Na konferenciji je prihvaćeno 40 radova od preko stotinu autora i koautora iz nekoliko zemalja. Po završetku uslijedila je svečana dodjela sertifikata.

Ovim putem zahvaljujemo se učesnicima i sponzorima konferencije jer organizacija iste pokazala se veoma uspješno, što pokazuju i reakcije učesnika.

Hvala svima i vidimo se sledeće godine u još većem broju.

Galerija

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.