Skip to main content

Seminar na temu IZAZOVI U SESTRINSKOJ PRAKSI

Povodom međunarodnog dana medicinskih sestara i tehničara, Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta “BIJELJINA” u saradnji sa Udruženjem medicinskih sestara i tehničara regije Bijeljina i JU Poljoprivrednom i medicinskom školom organizovao je seminar na temu "IZAZOVI U SESTRINSKOJ PRAKSI”.

U svom uvodnom obraćanju, prisutne goste su pozdravili direktor Univerziteta “BIJELJINA” prof. dr Boro Krstić, dekan Fakulteta zdravstvenih studija prof. dr Slađana Vujičić, predsjednica Upravnog odbora Udruženja medicinskih sestara Gordana Gavrić i glavna medicinska sestra JZU Bolnica “Sveti Vračevi” Radmila Simić.

Cilj seminara je bio edukacija i unapređenje znanja medicinskih sestara/tehničara u oblasti zdravstvene njege; znanje, vještine, kompetencije i značaj medicinskih sestara/tehničara u savremenoj zdravstvenoj zaštiti.

Galerija

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.