Skip to main content

Seminar na temu „Različiti aspekti socijalnog ponašanja mladih“

Fakultet za psihologiju i Psihološko savjetovalište Univerziteta „Bijeljina“ su u srijedu, 17.12.2014. godine, sa početkom u 10 časova na Univerzitetu „Bijeljina“ organizovali seminar na temu „Različiti aspekti socijalnog ponašanja mladih“

Učesnici seminara (psiholozi, pedagozi, defektolozi, socijalni radnici, nastavnici i stručni saradnici koji su uključeni u rad sa mladima) su imali priliku da kroz aktivno učešće na predavanjima i radionici, unaprijede svoja znanja o ovoj temi i time daju svoj doprinos očuvanju i unapređenju mentalnog zdravlja mladih.

Cilj seminara je bio da se kroz razmjenu teorijskih i praktičnih iskustava ukaže na različite aspekte socijalnog ponašanja djece i omladine i važnost prevencije.

U ulozi predavača našli su se:

  1. dr sci. Sanja Radetić Lovrić (DPRS), sa temom „Socijalno neprihvatljiva ponašanja mladih u Republici Srpskoj: rizični faktori nastanka i mogućnost prevencije”;
  2. prof. dr sc. Milan Novaković, sa temama: „Podrška zaštiti i promociji mentalnog zdravlja u Republici Srpskoj“ i „Fenomenologija psihološke krize“;
  3. Slavica Kovrlija, dipl. spec. pedagog, sa temom „Rad sa porodicom maloljetnika sa asocijalnim ponašanjem kroz primenu sistemske porodične terapije“, dok je radionicu „Psihodramski pristup u profesionalnom radu“, vodila Jelena Jovanović, psihodramski terapeut u edukaciji i rukovodilac savjetovališta.

Brojni učesnici i pozitivni utisci nakon seminara u mnogome opravdavaju postojanje jednog ovakvog savjetovališta i podstrek su za dalji rad na očuvanju mentalnog zdravlja mladih.

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.