Skip to main content

Seminar „Nasilje u školama – uzrok, manifestacija, prevencija“

Odjeljenje za društvene djelatnosti grada Bijeljina i Psihološko savjetovalište za mlade Univerziteta „Bijeljina“ su u ponedeljak, 14.12.2015. godine, sa početkom u 10 časova, na Univerzitetu „Bijeljina“, održali seminar na temu „Nasilje u školama – uzrok, manifestacija, prevencija“.

Preko 50 učesnika seminara, psihologa, pedagoga, socijalnih radnika, nastavnika i stručnih saradnika koji su uključeni u rad sa mladima, kao i predstavnici nadležnih institucija koje se bave maloljetničkom delikvencijom, imalo je priliku da unaprijedi znanja o ovoj temi, ali i dobije korisne smjernice za rad sa mladima u situacijama nasilničkog ponašanja.

Cilj održavanja ovog skupa bio je ukazati, kroz teorijska i praktična iskustva, na različite oblike nasilja u školama, djelovanje u situacijama nasilničkog ponašanja, kao i na načine njegovog prevazilaženja.

Nakon uvodnih riječi direktora Univerziteta „Bijeljina”, mr Bore Krstića, i predstavnika Odjeljenja za društvene djelatnosti grada Bijeljina, Dragorada Vasića, učesnici su imali priliku da vide kratku prezentaciju dosadašnjih aktivnosti Psihološkog savjetovališta na polju prevencije nasilja. Zatim je uslijedilo interaktivno predavanje na temu „Medijacija u školi – jedan model vaspitnog rada“, prof. Slađane Anđelković i Maje Vračar, a potom i predavanja „Pogled iza“, Slađane Trifunović, dipl.psihologa, transakcionog analitičara-savjetnika i „Zaštita djece u krivičnom postupku“, Dubravke Lukač, psihologa u policiji Brčko distrikta. Završetak seminara obilježila je psihodramska radionica „Forum teatar nasilja”, Jelene Jovanović, psihodramskog terapeuta, nakon koje su učesnicima podijeljene potvrde o učešću, uz želju za češćim susretima.

Veliki broj učesnika, kao i pozitivne kritike, potvrđuju značaj ovakvih okupljanja, jer u velikoj mjeri daju doprinos prevenciji nasilja, zaštiti i unapređenju psihofizičkog razvoja mladih.

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.