Skip to main content

Seminar „NOVI HORIZONTI SESTRINSTVA“

Fakultet zdarvstvenih studija Univerziteta „Bijeljina“ u saradnji sa udruženjem medicinskih sestara i tehničara regije Bijeljina organizuje seminar na temu „NOVI HORIZONTI SESTRINSTVA“.

Seminar će biti održan u petak, 13.05.2022. godine, sa početkom u 11 časova u velikom amfiteatru Univerziteta „Bijeljina“.

Cilj seminara je edukacija i unapređenje znanja medicinskih sestara/tehničara u oblasti zdravstvene njege; znanje, vještine, kompetencije i značaj medicinskih sestara/tehničara u savremenoj zdravstvenoj zaštiti

Seminar je besplatan za sve učesnike!

Dobrodošli!

 

Program

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.