Skip to main content

Seminar za farmaceutske tehničare

     Na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta „Bijeljina", 17.05.2016.god, održan je seminar za farmaceutske tehničare pod nazivom „Novi horizonti u apotekarskoj praksi“. Univerzitet „Bijeljina" jednom godišnje priređuje kontinuiranu edukaciju za farmaceutske tehničare, kao važne zdravstvene profesionalce i bitnu kariku u lancu zdravstvene zaštite. Cilj seminara bio je da edukuje i unaprijedi znanje farmaceutskih tehničara u oblasti farmacije, te da doprinese njihovom značaju u savremenoj farmaceutskoj praksi.

     Teme seminara i predavači bili su sljedeći:

  • Prof. dr Suzana Miljković – Farmaceutski fakultet Univerziteta „Bijeljina", tema:Novi pravci apotekarske prakse;
  • Prof. dr Aleksandar Rašković – Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, tema: „Značaj praćenja neželjenih reakcija na lijekove od strane zdravstvenih radnika;
  • Prof. dr Snežana Đorđević – Vojnomedicinska akademija u Beogradu, tema: „Toksikološki aspekti primjene lijekova“;
  • Doc. dr Dražen Jovanović – Dekan Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta „Bijeljina", tema: „Principi, mitovi i realnosti komunikacije za farmaceute“.

     Kroz predavanje prof. dr Suzane Miljković, farmaceutski tehničari biti su u prilici da sagledaju u kom pravcu se razvija nova apotekarska usluga, koja su očekivanja pacijenata-korisnika usluga, zdravstvenog sistema u cjelini i države od zdravstvenih radnika u apoteci i koja su nova znanja i vještine potrebne kako bi se ova očekivanja ispunila na najbolji mogući način.

     Prof. dr Aleksandar Rašković predočio je značaj praćenja neželjenih reakcija na lijekove od strane zdravstvenih radnika. Cilj predavanja bio je da se ukaže na značaj razvijanja komunikacije između akademskih institucija, regulatornih tijela i farmaceuta u sistemu praćenja i prijavljivanja neželjenih reakcija na lijekove, kako bi se bezbjednost primjene lijekova značajno unaprijedila. 

     Temu vezanu za toksikološki aspekti primjene lijekova obradila je prof. dr Snežana Đorđević, te akcenat stavila na značaj kontinuirane edukacija u prevenciji zloupotrebe korišćenja lijekova i eventualnom sprečavanju predoziranja i akutnih trovanja.

     Doc. dr Dražen Jovanović pričao je o značaju pravilne komunikacije između pacijenta i farmaceuta, te kako apoteke sve više postaju svjesne značaja ulaganja marketing napora, unapređivanja odnosa sa pacijentima/kupcima , u čemu  najveću ulogu imaju farmaceuti.

     Po završetku predavanja učesnicima su uručeni sertifikati za prisustvo na kontinuiranoj edukaciji.

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.