Skip to main content

Seminar za strucne saradnike „Devijantno ponašanje djece u školama i načini njegovog prevazilaženja” 12.03.2014.

FAKULTET ZA PSIHOLOGIJU I PSIHOLOŠKO SAVJETOVALIŠTE ZA MLADE UNIVERZITETA „BIJELJINA”

ORGANIZOVALI SU SEMINAR ZA STRUČNE SARADNIKE

NA TEMU: „Devijantno ponašanje djece u školama i načini njegovog prevazilaženja”.

Seminar je održan u srijedu, 12.03.2014. godine, na Univerzitetu „Bijeljina“ sa početkom u 10.00 časova.

Seminar je imao za cilj da stručnim saradnicima (psiholozima, pedagozima, specijalnim pedagozima i socijalnim radnicima) prikaže teorijska i praktična iskustva vezana za:

  • rad sa djecom sa problemima u ponašanju,
  • značaj preventivnog rada sa učenicima,
  • najefikasnije postizanje povoljne razredne atmosfere i
  • jačanje rezilijentnosti svih učesnika nastavnog procesa (preko individualizovanog pristupa učenicima u nastavi)

Na seminaru je učestvovalo preko 40 stručnih saradnika, iz Bijeljina i okolnih mjesta koji su nakon seminara dobili potvrde o učešću.

U svojstvu predavača učestvovali su:

  • Doc. dr Jelena Želeskov – Đorić, „Rezilijentnost i inkluzija“,
  • Doc. dr Mirjana Beara, „Podrška učenicima sa problemima u ponašanja“,
  • Doc. dr Dušan Ranđelović, „Nastava primerena stilovima učenja učenika u službi pozitivne razredne atmosfere“.

Nakon predavanja održane su dvije radionice:

  • Školski program za suzbijanje nasilja u školama“, Doc. dr Mirjana Beara,
  • Rezilijentnost i inkluzija“, Doc. dr Jelene Želeskov – Đorić.

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.