Skip to main content

Seminar za stručne saradnike „Rad sa mladima sa problemima u ponašanju-izazovi i ograničenja”

Psihološko savjetovalište za mlade Univerziteta „Bijeljina“ i Univerzitet „Bijeljina“ organizovali su seminar za stručne saradnike na temu: „Rad sa mladima sa problemima u ponašanju-izazovi i ograničenja”. Seminar je održan u četvrtak, 15.12.2016. godine, sa početkom u 10 časova na Univerzitetu „Bijeljina. Seminar je bio namijenjen psiholozima, pedagozima, socijalnim radnicima, nastavnicima i stručnim saradnicima koji su uključeni u rad sa mladima.

Cilj seminara je bio da, kroz teorijska i praktična iskustva, ukaže na mogućnosti i ograničenja stručnih saradnika u radu sa mladima sa problemima u ponašanju, kao i na načine njihovog prevazilaženja.

Seminar je otvorio direktor Univerziteta doc. dr Boro Krstić, čijim se riječima dobrodošlice pridružila i Jelena Jovanović, rukovodilac Psihološkog savjetovališta za mlade Univerziteta „Bijeljina“.

Nakon uvodnih riječi, upriličeno je i svečano potpisivanje sporazuma o saradnji između Psihološkog savjetovališta za mlade Univerziteta „Bijeljina“ i Asocijacije psiholoških i poligrafskih ispitivanja (APPI). Sporazum su potpisali direktor Univerziteta „Bijeljina“, doc. dr Boro Krstić, i izvršni direktor APPI, Ivan Kuč, i time označili i zvanični početak uspješne saradnje ove dvije institucije na polju zaštite i unapređenja mentalnog zdravlja mladih.

Prvo predavanje na seminaru održala je prof. dr Tamara Džamonja, na temu Psihosocijalni programi tretmana dece i mladih sa problemima u ponašanju”, nakog čega je usledilo izlaganje Ranka Rankića, Cvijanke Rakić i Aleksandre Ružić, na temu Model porodične grupne konferencije“. Posle pauze, učesnici seminara su mogli da vide „Prikaz psihoterapijskog tretmana problema u ponašanju uz pomoć tehnika psihodrame i porodične terapije”, Ivan Kuča, porodičnog savjetnika i člana APPI-a i Jelene Jovanović, psihodramskog terapeuta. Kraj seminara označila je radionica „Izazovi u radu stručnih saradnika", Angeline Perić, dipl. psihologa, nakon koje su učesnicima podijeljene potvrde o učešću.

Više od 110 učesnika iz različitih krajeva Bosne i Hercegovine i Srbije dokaz su velike zainteresovanosti i potrebe stručnih saradnika za različitim oblicima edukacije na ovu temu. Visoke ocjene na evaluaciji seminara potvrđuju njegov kvalitet i značaj, ali su ujedno i podsticaj da budemo još bolji i uspješniji u svom radu.

Upućujemo veliku zahvalnost svim predavačima i učesnicima seminara koji su svojim prisustvom dali doprinos zaštiti i unapređenju psihofizičkog razvoja mladih.

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.