Dokumenti Univerziteta

 
Obrasci za preuzimanje
 

 

Pravilnik o diplomskom radu i diplomskom ispitu

Preuzmi dokument >>>

ćirilica - WordPdf

latinica - Word, Pdf

 
Važni dokumenti
Sporazum o saradnji između Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske i Ministarstva prosvjete Republike Srbije o saradnji u oblasti obrazovanja Preuzmi dokument >>>
Obavještenje o priznavanju diploma iz Srbije Preuzmi dokument >>>
Sporazum o uzajamnom priznavanju dokumenata u obrazovanju i regulisanju statusnih pitanja učenika i studenata ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 79/05) Preuzmi dokument >>>
Dozvola za rad Preuzmi dokument >>>
Rješenje o ispunjenosti uslova za rad Univerziteta Bijeljina Preuzmi dokument >>>
 
Priznanja / Nostrifikacija

Univerzitet Kolumbija i važi na cijeloj teritoriji države Kanade

Nostrifikacija diplome magistar farmacije u Crnoj Gori

Kanada - Original, prevod

CG - dokument