Skip to main content

Dokumenti

Obrasci za preuzimanje
Pravilnik o diplomskom radu i diplomskom ispitu

ćirilica - WordPdf

latinica - Word, Pdf

Važni dokumenti
Sporazum o saradnji između Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske i Ministarstva prosvjete Republike Srbije o saradnji u oblasti obrazovanja Preuzmi dokument
Obavještenje o priznavanju diploma iz Srbije Preuzmi dokument
Sporazum o uzajamnom priznavanju dokumenata u obrazovanju i regulisanju statusnih pitanja učenika i studenata ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 79/05) Preuzmi dokument
Dozvola za rad Preuzmi dokument
Rješenje o ispunjenosti uslova za rad Univerziteta Bijeljina Preuzmi dokument
Priznanja / Nostrifikacija
Univerzitet Kolumbija i važi na cijeloj teritoriji države Kanade Kanada - Original, prevod
Nostrifikacija diplome magistar farmacije u Crnoj Gori CG - dokument

O univerzitetu

Univerzitet “Bijeljina” je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole “Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta „Bijeljina“ jeste da svojim studentima pruža obrazovanje najvećeg kvaliteta, pripremajući ih da se sutra suoče sa izazovima novih tehnologija i globalnog tržišta. Pri tome, Univerzitet permanentno traži najpogodniji obrazovni model, usvaja i prenosi nove naučne discipline, proširuje polje obrazovnih tehnologija i nastoji da se uključi u međunarodni obrazovni sistem.

Social