Obavještenje

Univerzitet "Bijeljina" neće raditi u petak 21. novembra, zbog obilježavanja republičkog praznika.


Prema Zakonu o praznicima Republike Srpske, 21. novembra se obilježava Dan uspostavljanja opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH.