Održan prijemni ispit za upis studenata na I godinu studija u I upisnom roku

Na Univerzitetu Bijeljina danas je održan prijemni ispit za upis studenata na prvu godinu studija, u prvom upisnom roku.

Univerzitet Bijeljina vrši upis na sledeće studijske programe:

-          Integrisane akademske studije farmacije - Farmaceutski fakultet

-          Sestrinstvo - Fakultet zdravstvenih studija

-          Osnovne akademske studije psihologije - Fakultet za psihologiju

-          Poljoprivredna proizvodnja - Poljoprivredni fakultet

-          Agroekonomija - Poljoprivredni fakultet

Rezultati sa prijemnog ispita biće objavljeni na oglasnoj tabli Univerziteta, a konadidati rezultate mogu saznati i putem Studenstke službe.

Prilog slika: