Sajam zapošljavanja

Sajam zapošljavanja koji je održan 06.12.2017. na Univerzitetu Bijeljina rezultat je programa koji već dvije godine zajednički realizuju Udruženje „Interaktiv“, Zavod za zapošljavanje filijala Bijeljina, Univerzitet Bijeljina i Centar za obrazovanje odraslih uz podršku Olof Palme International Centra i ABF-a iz Švedske.

Riječ je o programu cjeloživotnog učenja i dokvalifikacija, a na sajmu su se predstavile kompanije iz više oblasti, kroz obuke koje su organizovane edukovano je više osoba koje su na evidenciji Biroa u Bijeljini duže od 6 mjeseci.

Među kompanijama koje su se predstavile je i Tehnički remont Bratunac. Trb posvećuje značajnu pažnju obuci kvalifikovane radne snage koje u namjenskoj industriji uvijek nedostaje.

Iz ZU SC “Kuća zdravlja“ podsjećaju da je, pored preregistracije i registracije u timove porodične medicine i ginekologije, u toku i konkurs za prijem novih radnika.

Prilog slika: